Lespakketten  

Aansluitend aan de stukken die wij schrijven, schrijven we lespakketten. 
Deze lespakketten kunnen bijvoorbeeld door middelbare scholen aangeschaft worden. In deze lespakketten besteden we door middel van lesbrieven aandacht aan maatschappelijke thema's, waarbij we ook aansluiten bij de doelen vanuit het middelbaar onderwijs. Inhoudelijk zullen we ons laten adviseren door mensen uit het werkveld, zoals de GGD en het COC. 
Voor meer informatie en/of aanvragen van het lespakket, neem gerust contact met ons op.